Wij hebben een vacature voor een mondhygiënist(e).

Kosten van een beugel declareren? ‘Gaat niet via de tandartsverzekering’

Ondanks dat het belangrijk is ons te verzekeren voor zorg, bestaan daar nog veel onduidelijkheden over. Zo blijkt uit onderzoek dat 41 procent van de Nederlanders niet weet dat de beugel voor kinderen niet standaard wordt gedekt door de tandartsverzekering.

Het onderzoek, uitgevoerd door Q&A Research in opdracht van Independer, geeft verder aan dat maar liefst 69 procent van de mensen niet weet waar de beugel precies onder valt. Dat kan problematisch zijn, aangezien je de vaak hoge orthodontiekosten vrijwel nooit kunt declareren bij je tandartsverzekering. Daar is meestal een aanvullende verzekering voor nodig.

“Er is bijna geen tandartsverzekering met orthodontiedekking”, zegt Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer. “Vaak is het zo dat je een verzekering voor orthodontie kunt afsluiten binnen de wat duurdere aanvullende zorgverzekeringspakketten. Maar omdat beugels kostbaar zijn, is het aan te raden om goed te kijken welke dekking je wil afsluiten”, aldus Knopperts. “Belangrijk om daarbij te weten is dat er nogal wat verschillen zijn tussen de voorwaarden en de premies.”

En de kosten voor een beugel zijn inderdaad hoog. Volgens een ruwe schatting van de zorgvergelijker liggen de kosten voor een beugel tussen de 2.000 en 3.000 euro. In tegenstelling tot je tandartsverzekering, waarbij je ieder jaar een bepaald bedrag kunt declareren, is de vergoeding voor een beugel eenmalig. Knopperts: “Als je het bedrag eenmaal hebt opgebruikt, is je potje leeg en krijg je geen vergoedingen meer. Als je daarna nog orthodontiekosten verwacht, bijvoorbeeld voor het regelmatig bijstellen van de beugel, kan het verstandig zijn om over te stappen naar een andere aanvullende orthodontieverzekering.”

Dat is passend bij het doel van de behandeling, vindt Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). “Een beugel is bedoeld om je gebit recht te zetten of in ieder geval in orde te krijgen, terwijl behandelingen bij de tandarts doorlopen en per keer kunnen verschillen.”

Let op de lange wachttijden

De maximale vergoeding bij orthodontie kan uiteenlopen van 500 tot 2.000 euro. Knopperts adviseert niet alleen te kijken naar het maximale bedrag dat vergoed wordt, maar ook naar het eventuele maximale percentage. Het kan namelijk zo zijn dat niet alle kosten gedekt worden, maar slechts 75 procent van het maximale bedrag.

Daarnaast is het nog van belang om te letten op de wachttijden die de meeste zorgverzekeraars hanteren. Die wachttijden zorgen ervoor dat de verzekeringsdekking pas ingaat nadat je een jaar premie hebt betaald. “De reden hiervoor is het voorkomen van wat we in gezondheidseconomie averechtse selectie noemen”, zegt Varkevisser. “Als iedereen pas een aanvullende verzekering voor orthodontie zou afsluiten op het moment dat hij of zij zeker weet een beugel nodig te hebben, zou dat betekenen dat de premies heel hoog worden.”

Alleen voor aanvullende zorg

Volgens Varkevisser is het principe van verzekeren dat je dat doet voor iets waarvoor het risico bestaat dat je daar kosten voor gaat maken. “Doe je dit pas op het moment dat die kosten zeker zijn, dan ondermijn je dat principe en worden de premies zo hoog dat verzekeringen geen bestaansrecht meer hebben.”

Het risico op averechtse selectie bestaat alleen voor de aanvullende zorg. “Voor de basiszorg is iedereen verplicht verzekerd. Een aanvullende verzekering is vrijwillig. Hoe specifieker de zorg die wordt gedekt, hoe gevoeliger de betreffende polis is voor averechtse selectie.”

Hanteert jouw zorgverzekeraar een wachttijd? Pas dan alvast je verzekering aan en wacht niet tot het jaar dat het beugeltraject begint. Door een jaar eerder een aanvullend pakket voor orthodontie af te sluiten, kun je gebruikmaken van de dekking als je die nodig hebt. Is dat geen optie? Ga dan op zoek naar een verzekering zonder wachttijd als je komend jaar de vergoeding nodig hebt.
(bron: nu.nl / 1 dec 2021)