Wij hebben een vacature voor een mondhygiënist(e).

Behandelplan orthodontie

Eerste consult
Bij het eerste consult kijken we naar uw gebit, de kaken en het gezicht. We vragen u naar uw verwachtingen en uw medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met u bespreken.
De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek en bespreking daarvan, alvorens we een beugel plaatsen.

Uitgebreid onderzoek
Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van uw gebit. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek nodig. We nemen verschillende foto’s, waaronder röntgenfoto’s en maken een afdruk van uw gebit.
Vervolgens stellen we een persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke stappen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het ‘in vorm’ te krijgen.

Bespreken behandelplan
Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we u uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken de voor- en nadelen van de behandeling en eventuele alternatieven. We lichten u dan ook voor over de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Er is alle tijd om vragen te stellen. Vervolgens informeren we uw eigen tandarts over de stappen die genomen gaan worden.

Behandeling scheve tanden
Bij kinderen bestaat de eerste fase vaak uit het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen of een buitenbeugel of andere apparatuur. Daarna moeten de scheve tanden en kiezen zelf in het gelid gebracht worden. Dit rechtzetten van de tanden en kiezen gebeurt meestal met een vaste beugel.
Zo’n vaste beugel duwt of trekt de tanden en kiezen in de loop van een jaar of twee naar de juiste positie. Daarom moet de beugel geregeld aangepast worden.

Nazorg: beugel verwijderen en retentie
Als we de beugel verwijderen en de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek staan moeten ze daar ook blijven. Na de orthodontische behandeling is het daarom vaak nodig om het gebit de eerste tijd te ondersteunen. Dit noemen we ‘retentie’.

Heeft u een vraag over orthodontie?

Bel ons gerust voor meer informatie of een intakegesprek. Ons team van orthodontisten en tandartsen voor orthodontie helpen u graag. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met u op.