Wij hebben een vacature voor een mondhygiënist(e).

Blokbeugel

De blokbeugel of activator
Bij het dragen van de blokbeugel zit deze min of meer vastgeklemd aan de bovenkaak. Bij het praten of slikken wordt de onderkaak door de beugel naar voren geduwd. Zo wordt de beugel actief. Om deze reden wordt de blokbeugel ook wel een activator genoemd.

Soorten blokbeugels
Er bestaan verschillende soorten blokbeugels. Ze hebben in principe allemaal dezelfde werking op de onderkaak, maar verschillen in uitvoering en mogelijkheden. In sommige gevallen kan de blokbeugel ook in combinatie met een buitenbeugel gedragen worden. Dit wordt dan vaak gedaan om de groei van de bovenkaak extra af te remmen.

Ook in de periode waarin u een activator beugel draagt is controle erg belangrijk. Dit gebeurt vaak eens in de zoveel weken. Uw orthodontist controleert dan de kaakstand en stelt de blokbeugel bij.